content top

Hakkımızda

Yeditepe Hukuk Bürosu ilk olarak Fındıkzade / Fatih adresinde 2001 yılında faaliyetine başlamış olup 2007 yılı itibari ile Tercüman Sitesi / Zeytinburnu adresinde gelişen ve güçlenen kadrosu ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Büromuzda İcra-İflas Hukuku, Miras/Aile Hukuku, İş Hukuku, İnsan Hakları (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) ve Sözleşmeler Hukuku ağırlıklı olmak üzere özel hukuk ve kamu hukuku alanında çalışılmaktadır.

Müşavirliğini yürüttüğümüz (iktisadî ya da gayri iktisadî) kurumlarla/firmalarla olan çalışmalarımızda kurumun/firmanın iş yapma şekil ve üslûbunu en başından izleyerek ve gerekli yerlerde müdahale ederek ikili ilişkilerinde hukukî bir ihtilaf çıkmasının önüne geçmeye çalışılmaktadır. Zira herhangi bir şekilde hukuk müşavirine danışılmadan alınan bazı kararların ya da yapılan bazı işlemlerin eski haline avdet ettirilebilmesi için başlatılacak hukukî süreç (dava açmak, ihtar çekmek ve sair) kurumun/firmanın senelerine mâl olabilmektedir. Bu ise özellikle ticari faaliyette bulunan firmalar açısından büyük ve tazmin edilemez zararlara sebebiyet verebilmektedir.

Müşavirliğini yaptığımız kurumlarla/firmalarla yaptığımız düzenli toplantılar ve söz konusu kurumlara sunduğumuz periyodik değerlendirme raporları ile ilgili müessesenin kurumsallaşmasına da yardımcı olmaktayız.

Yeditepe Hukuk Bürosu değişik alanlarda uzlaşmış 4 avukat, 1 stajyer avukat, 7 icra personeli, 3 asistan/dosya sorumlusu ve 1 büro çalışanı ile birlikte müvekkillerine haklarının elde edilmesi konusunda hizmet vermektedir.