content top

Vekalet Bilgilerimiz


VEKÂLETNAME İÇİN GEREKLİ BİLGİLER:

Adresimiz: 19 Mayıs Mah. Sümer Sk. Sümko Sitesi M7 Blok B Kapısı Kat:6 D:27 Kadıköy/İstanbul

 

VEKÂLET İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

Verilecek Yetkiler:

Ahzu kabza, sulh ve ibraya, davadan ve temyizden feragate, davadan feragati kabul ve redde, tebliğ ve tebellüğe, davaya ve icra takibine konu olmuş alacak ve borçları temlik ve temellüke, mal beyanında bulunmaya, temlik etmeye, adli sicil kaydı istemeye, yaş ve ad – soyad değiştirme davası açmaya, adli sicil kaydı istemeye, icra satışlarına girmeye, pey sürmeye, adıma almaya, tapuya hükmen tescile, mahcuz malları yediemin olarak adıma teslim almaya, tevkil, teşrik ve azle mezun ve yetkili olmak üzere,

• Özel kişiler noterde vekâletname düzenlerken nüfus cüzdanı ya da pasaportlarını ibraz etmek zorundadırlar.

• Şirketler adına düzenlenecek vekâletnamelerde imza sirküleri ve yetki belgesinin ibrazı gerekmektedir.

• Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri zorunludur.

• Şirket adına çıkartılacak vekâletlerde şirket adına vekâleten şahsı adına asaleten ibaresi kullanmanız halinde bir vekâletle hem şirketiniz için hem de şahsınız için vekâlet vermiş olursunuz, gerektiğinde tekrar vekâlet çıkartmakla uğraşmazsınız.

• Boşanma vekâleti ya da tanıma tenfiz davası olduğu notere mutlaka söyleyiniz.

• Boşanma vekâletnamesi için iki adet fotoğraf gerekmektedir.

Yabancı ülkede çıkartacaksanız ve o ülkede fotoğraf uygulaması yoksa şart olmamasına rağmen yetkiliye fotoğraflı vekâlet olması konusunda ısrar ediniz.

• Tanıma tenfiz davası için çıkartılacak vekâlette tanıma tenfiz vekâleti olduğu belirtilmelidir.

• Tanıma tenfiz davası açılabilmesi için kesinleşmiş yabancı mahkeme boşanma (kararda boşanmalarına ifadesi geçmeli) kararının, apostılle belgesinin ve vekâletlerin orijinalleri ile resmi makamlarca onaylanmış Türkçe tercümelerinin temin edilmesi gerekmektedir.

• Yurt dışında bulunanlar konsolosluktan vekâletname çıkartabilirler. O ülkenin yetkili mercilerinden de vekâletname çıkartabilirler (örnek noter) ancak bu vekâlet için apostil almak ve vekâleti de apostili de Türkçe’ye tercüme ettirmek gerekecektir.